BMI – Body Mass Index

1. 10. 2017

BMI – Body Mass Index – Index tělesné hmotnosti

BMI je číslo používané jako indikátor podváhy, normální tělesné hmotnosti, nadváhy a obezity.

Výpočet BMI

Body mass index se vypočítá vydělením hmotnosti daného člověka v kilogramech druhou mocninou jeho výšky v metrech.

BMI = Hmotnost [kg] / ( Výška postavy [m] )2

 

Příklad:

Výška: 180 cm = 1,8 m, Hmotnost: 88 kg

BMI = 88 [kg] / ( 1,8 [m] )2

BMI = 27,16

Z vypočtených hodnot si pak můžete najít v tabulce příslušnou kategorii. která orientačně ukazuje jednotlivé kategorie:

Kategorie Rozsah BMI [kg/m²]
těžká podvýživa ≤ 16,5
podváha 16,5–18,5
ideální (zdravá) váha 18,5–25
nadváha 25–30
obezita prvního stupně 30–35
obezita druhého stupně 35–40
obezita třetího stupně (též morbidní obezita) > 40

Jde pouze o orientační údaj. Výpočet nebere ohled na velké množství důležitých faktorů. V praxi pak pro upřesnění slouží další testy, například měření tloušťky podkožního tuku nebo impedanční měření. Body Mass Index udává méně přesné údaje zejména u dětí, starších lidí a aktivních sportovců. Přesnější posouzení tělesné váhy než kalkulačka BMI provede lékař, který zahrne i další parametry: např. pohlaví, věk, objem svalů a typ postavy.

zdroj: wikipedia, 
Přečtěte si také

Pin It on Pinterest