IP – stupeň krytí

12. 5. 2018

IP – stupeň krytí

Stupeň krytí (IP) udává odolnost elektrospotřebičů proti vniknutí cizích těles a kapalin, zejména vody.

Stupeň krytí – IP – Ingress Protection

IP kód je definován v normě IEC 529, převzaté jako EN 60529 a dále jako ČSN EN 60529, Stupeň ochrany krytem. Jde o mezinárodně uznávaný parametr.

Stupeň krytí se udává v tzv. IP kódu, který je tvořen znaky „IP“ následovanými dvěma číslicemi:

P XX

  • první číslice udává ochranu před nebezpečným dotykem a před vniknutím cizích předmětů
  • druhá číslice označuje stupeň krytí před vniknutím vody.

Zde jsou konkrétní hodnoty stupně krytí:

První číslice

Stupeň

Nebezpečným dotykem​

Vniknutím cizích předmětů

IP 0x

bez ochrany

bez ochrany

IP 1x

dlaní

velkých (>50 mm)

IP 2x

prstem

malých (>12,5 mm)

IP 3x

nástrojem

drobných (>2,5 mm)

IP 4x

nástrojem, drátem

velmi drobných (>1 mm)

IP 5x

jakoukoliv pomůckou

prachu částečně

IP 6x

jakoukoliv pomůckou

prachu úplně

Druhá číslice

Stupeň

Vniknutím vody

IP x0

Bez ochrany

IP x1

Chráněno proti svisle kapající vodě.

IP x2

Chráněno proti kapající vodě ve sklonu 15°.

IP x3

Chráněno proti vodní tříšti (kropení, déšť)

IP x4

Chráněno proti stříkající vodě.

IP x5

Chráněno proti tryskající vodě.

IP x6

Chráněno proti intenzivně tryskající vodě (vlnobití).

IP x7

Chráněno proti ponoření do vody na 30 minut do hloubky 1,5 metru.

IP x8

Chráněno proti trvalému potopení do vody.

IP x9

Chráněno proti tlakové vodě (WAP)

 

Kde sledovat Stupeň krytí (IP)

Stupeň krytí najdete jako parametr například u svítilen, čelovek, hodinek, mobilních telefonů nebo outdoorových kamer a další elektroniky.

Zdroj: wikipedia
Přečtěte si také

Pin It on Pinterest