Jak se chovat v zimě na horách

22. 1. 2021

Od začátku roku je to na horách pěkný masakr. Slunce střídá sněžení, o krásné slunečné dny, ani o dny, které celé prosněží není nouze. Do toho všeho samozřejmě fouká vítr a mrzne.

Navíc sjezdovky jsou stále zavřené ( konec ledna 2021 ). Covid stále řádí, lidé nechtějí být doma, ale díky zavřeným sjezdovkám, které by jinak lidi více rozprostřely po horách, se lidé „hromadí“ na několika volně dostupných místech a někdy nebo spíše dost často, dělají, co nemají.

  • České hory jsou relativně malé, co do rozlehlosti a lidé, kteří nejsou na horách často, si vybírají jen nejznámější místa
  • Českým horám chybí kvalitní dopravní infrastruktura ( příjezdové cesty, parkoviště a služby okolo )
  • Lidem chybí respekt, pokora a ohleduplnost

Díky tomu za pěkných dní, dochází k vyčerpání parkovacích kapacit na nejznámějších místech již brzy ráno a vznikají velké dopravní komplikace, v lednu například v Bedřichově v Jizerských horách byl o víkendu uzavřen příjezd. Jizerská magistrála nebo cesta na Lysou horu v Beskydech někdy připomíná velké procesí než zimní horské radovánky.

To vše by se dalo nějak překonat, ale chybějící ohleduplnost k lidem, k přírodě a okolí a pokora k horám a počasí, může stát za zraněními nebo dokonce za smrtí.

Zde je několik příkladů:

Prosím, respektujte nařízení horské služby, berte ohled na sebe a na své okolí. Mějte v sobě pokoru k horám. Chceme přeci, aby tady byly hory i nadále, stále krásné a úžasné.

Jak se tedy správně chovat na horách? Zde je několik tipů, rad a poučení, o těch nejpovolanějších, od horské služby a provozovatelů. Zde jsou pravidla pro chování na horách, na sjezdovkách, skialpech nebo na běžkách:

 

Desatero zásad bezpečného chování při pohybu v horském terénu

Základ, ze kterého vše vychází.

1. Vždy pečlivě naplánovat trasu túry a vybavení na ni (nezapomenut na léky). Túru plánovat podle fyzické a psychické kondice nejslabšího ze skupiny.

2. S předstihem získat co nejvíce informací o prognóze počasí, sněhové a lavinové situace.

3. Před odchodem na túru předat informace o trase a předpokládané době návratu. Tempo na túře zvolit podle nejslabšího ze skupiny.

4. Správně používat mapu, znát druhy značení turistických cest specifické pro jednotlivá pohoří.

5. Znát typy výstražných tabulí a jejich význam.

6. Nepohybovat se mimo značené cesty.

7. Mít s sebou lékárničku a v případě potřeby umět poskytnout první pomoc.

8. Znát kontakty na Horskou službu, nebo na Zdravotní záchrannou službu.
Mít vždy nabitý a zapnutý mobilní telefon.

9. Znát zásady chování pro případ zbloudění, pádu laviny, nebo zřícení v exponovaném terénu.

10.Nikdy nepodceňovat hory a nevystavovat nezodpovědným chováním do nebezpečí sebe ani ostatní.

zdroj: www.horskasluzba.cz

 

Deset zlatých pravidel pro pohyb ve volném terénu

Zde je něco velmi důležitého pro zimní pohyb ve volném terénu.

1. Nikdy se do volného terénu nevydávejte sami.

2. Uzpůsobte túru předpovědi počasí a lavinovému nebezpečí a informujte se u spolehlivé osoby na vámi zamýšlenou oblast či trasu.

3. Nikdy nezapomeňte lavinový vyhledávač stejně jako lavinovou lopatu, sondu a mobilní telefon (každý musí mít celý komplet). Tam, kde je sníh velmi hluboký, používejte když tak lyžařské brzdičky a ne bezpečnostní řemínky. a nepoužívejte řemínky na hůlkách.

4. Vyhněte se místům s hlubokým sněhem alespoň tři nejbližší dny po velkém sněžení.

5. Nelyžujte mimo sjezdovky a v hlubokém sněhu bez dobře nacvičené záchrany, včetně první pomoci a bez schopnosti správného použití lavinových záchranných pomůcek.

6. Používejte airbag, ale nevkládejte do něj příliš velkou naději, mohlo by to vést k podcenění rizik.

7. Udržujte bezpečnou vzdálenost mezi vámi a vašimi kamarády jak během výstupu, tak i během sjezdu, aby se případné riziko v kritických momentech omezilo pouze na jedinou osobu v danou chvíli.

8. Vyhněte se místům s navátým hlubokým sněhem (tzv. polštářům) na závětrných svazích.

9. Používejte stejnou trasu pro sjezd jakou jste použili pro výstup, tak totiž budete znát lépe stav sněhové pokrývky a terén.

10. V případě pochyb či dokonce zlé předtuchy – vždy řekněte ne!

zdroj: www.horskasluzba.cz

10 pravidel FIS pro chovaní na sjezdových tratích

Pro sjezdaře

1. Ohled na ostatní lyžaře – Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.

2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy – Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit spřiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům jakož i hustotě provozu.

3. Volba jízdní stopy – Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.

4. Předjíždění – Předjíždět se může ze shora nebo zespoda, zprava nebo zleva, ale vždy jen sodstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.

5. Vjíždění a rozjíždění – Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.

6. Zastaveni – Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.

7. Stoupání a sestup – Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.

8. Respektování značek – Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.

9. Chování při úrazech – Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.

10. Povinnost prokázání se – Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.

zdroj: www.horskasluzba.cz

 

10 Důležitých rad pro Skialpy a Skitouring

Pro skiaplinisty

1. Naučte se otočku!

Pro pohyb ve strmých úsecích ve volném terénu je téměř nezbytné zvládat výstup traverzem skialpovou otočku přes šířku svahu nebo koridoru a především stoupací otočku, jednoduše cik-cak.

2. Choďte za sebou!

Pokud je někde vyšlapaná jedna stopa, chodí se za sebou.

3. Nebojte se zeptat kudy kam!

Pokud není zřejmé jakým směrem se trasa převážně chodí, je dobré se zeptat. Stejně tak je dobré podívat se předem do mapy.

4. Dodržujte obvyklý směr na trase!

Na některých místech se chodí okruhy konkrétním logickým směrem.

5. Sjíždějte jen terén, který zvládnete!

Je dobré sjíždět jen to, na co mám a jsem si jistý. Je zbytečné riskovat.

6.Naučte se sjíždět na pásech!

Pokud se bojíte sjezdu, je to úzké na otočky, je tam jen výstupová stopa a v zoufalé situaci nemáte jinou možnost, zkuste jet dolů stopou s nalepenými pásy.

7. Nepoškozujte vegetaci!

Jízda po kolena borůvčím, svahem o sklonu dětské sjezdovky, když vedle je cesta nebo stopa, není freeride ani skialp, ale zhovadilost.

8. Neničte stopy běžkařům!

Skialpové lyže svou šířkou ničí běžkařské stopy, prošlápnuté i vyřezané. Je dobré jít krajem v ploše pro skejt nebo si prošlápnout svoji stopu.

9. Nebuďte hluční!

10. Respektujte chráněná území!

Vrcholové partie hor na mnoha místech spadají do 1. zóny národního parku nebo jiné formy chráněného přírodního území, kde platí (celoročně) zákaz vstupu mimo značené trasy.

Autor: Štěpán Tomas, skialpinista, zdroj: ww.skitourguru.com

Pravidla pro běžkaře

Pravidla pro chování v lyžařské stopě a na běžkách

1. Berte ohled na ostatní, vzájemnou ohleduplností předejdete většině případných nepříjemných situací.

2. V upravených stopách jezděte vpravo, podobně jako na silnici.

3. Je-li proříznuta jen jedna stopa a zbytek trati je upraven pro bruslaře, má přednost lyžař jedoucí vpravo, bez ohledu na to, jede-li z kopce nebo do kopce.

4. Pokud je upravena pouze jedna stopa (úprava skútrem, bez pruhu pro bruslaře) přednost má lyžař, který jede z kopce.

5. Vzájemné předjíždění lyžařů je povoleno z obou stran. Předjížděný není povinen uvolnit stopu pro rychlejšího lyžaře, předjíždějící by měl upozornit předjížděného o svém záměru.

6. Při předjíždění držte hole těsně u sebe, zabráníte tak případnému zranění.

7. Při sjezdu z kopce nezapomeňte zvážit své lyžařské dovednosti, dodržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních lyžařů, v nepřehledném terénu se pohybujte se zvýšenou opatrností.

8. Zastavíte-li nebo spadnete, uvolněte stopu ostatním.

9. Ocitnete-li se při nehodě jiného lyžaře, poskytněte mu dle svých schopností první pomoc (ukládá vám to zákon). Mějte u sebe číslo Horské služby, nepřetržitě připravené pomoci při úrazech nebo v jiných krizových situacích.

10. Dodržujte prostor pro bruslení, neničte stopu.

11. Ve stopě dodržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních.

12. Na lyžařské tratě nevoďte psy! Těžko předvídatelné chování zvířat může být velmi nebezpečné pro lyžaře ve stopě i pro vaše čtyřnohé miláčky samotné. Zcela nepřípustné je nechat se ve stopě táhnout psy na řemenu.

13. Běžecké tratě jsou strojově upravovány. Dbejte zvýšené opatrnosti, může dojít k setkání s rolbou a skútry provozovatele a Horské služby. Při setkání uvolněte stopu a umožněte bezpečný průjezd techniky.

14. Pohybujte se pouze na značených trasách, jsou koncipovány tak, aby byli spokojeni sportovci i turisté. Opuštěním trasy do lesa nebo na paseky můžete poničit porosty v přísně chráněných územích.

15. Ve stopách se pohybujte jen s připnutými lyžemi. Pěší chodci volte jinou cestu, není-li zbytí, pohybujte se mimo upravenou trasu, prošlapaná stopa velmi znepříjemní cestu všem lyžařům.

16.  Na trase i v okolí udržujte pořádek, pro sebe i pro ostatní.

zdroj: www.jizerskaops.cz

Kde hledat pomoc

Hory mohou být, zejména v zimě záludné. počasí se může rychle změnit. pohyb v terénu, díky velkému množství sněhu je náročnější. Vše navíc stěžuje mráz a časté sněžení.

Respektujte pravidla a doporučení, choďte do hor řádně vybaveni a oblečeni.

Když se dostanete do nouze, volejte horskou službu.

Pohotovostní číslo horské služby ( platí na všech našich horách ):

 + 420 1210

 

Hlavní kontakty na horskou služby v pohořích v České republice

Horská služba Beskydy

Dům Horské služby
Ondřejnická 896, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Náčelník: Radan Jaškovský , +420 1210, jaskovsky.radan@hscr.cz

E: hsbeskydy@horskasluzba.cz

T: 1420 1210, +420 558 677 393

Horská služba Jeseníky

Dům Horské služby
Červenohorské sedlo 76, 790 01 Domašov

Náčelník: Vítězslav Kaller, +420 1210, +420 724 813 296

E: hsjeseniky@horskasluzba.cz

T: +420 1210

Horská služba Jizerské hory

Dům HS
468 12 Bedřichov 277

Náčelník: Mgr. David Savický, +420 1210, +420 602 628 972

E: hsjizerskehory@horskasluzba.cz

T: +420 1210; +420 483 380 073

F: +420 483 380 204

Horská služba Krkonoše

Dům HS
Svatopetrská 260, 543 51 Špindlerův Mlýn

Náčelník: Pavel Jirsa , +420 1210, +420 606 157 923

E: hskrkonose@horskasluzba.cz

T: +420 1210; +420 499 433 230 (239)

F: +420 499 433 230 (239)

Horská služba Krušné hory

Dům HS
362 62 Boží Dar 204

Náčelník: Bc. Miroslav Račko, +420 1210, +420 602 372 487

E: hskrusnehory@horskasluzba.cz

T: +420 1210; +420 353 815 140

F: +420 353 815 140

Horská služba Orlické hory

Dům HS
517 91 Deštné v Orlických horách 450

Náčelník: Mgr. Josef Hepnar, DiS., +420 1210, +420 606 725 102

E: hsorlickehory@hscr.cz

T: +420 1210

Horská služba Šumava

Dům HS
Špičák 56, 340 04 Železná Ruda

Náčelník: Bc. Michal Janďura, DiS., +420 1210, +420 606 528 243

E: hssumava@horskasluzba.cz

T: +420 1210; +420 376 397 273;

F: +420 376 397 100

zdroj: web Horské služby

V nouzi pomůže aplikace – Aplikace Záchranka

Při pohybu na horách patří k základnímu vybavení, v dnešní moderní době, plně nabitý mobilní telefon a v něm nahranou a aktivovanou aplikaci, které vám zajistí pomoc, záchranářům usnadní vaši lokalizaci a tím vám při velkých nesnázích mohou zachránit život.

Aplikace Záchranka je přímo napojena na systémy záchranných služeb v ČR. Po stisknutí nouzového tlačítka tak v ČR vytáčí číslo 155 a zároveň odesílá záchranářům nouzovou zprávu s vaší polohou a dalšími informacemi. Až telefonické spojení s linkou 155 zajistí 100% výjezd posádky ZZS. Pokud se nacházíte na horách, aplikace Záchranka to podle GPS signálu sama rozezná a odešle nouzovou zprávu i horské službě v dané oblasti.

Zde ke stažení >> www.zachrankaapp.cz

Sledujte mě:

Kdo to tady vše píše:

Michal Kudrna, běhám po stezkách, nejčastěji v Českém ráji a v Krkonoších. Píšu, občas něco vyfotím nebo sestříhám.  Osobní motto: Více poznat, více zažít.

Něco pro inspiraci & motivaci:

app. Strava | Moje vybavení | Moje závody | Moje knihy | Měsíční Zúčtování |

Díky, že to zde čtete.

Přečtěte si také