5 nevyžádaných rad pro turisty, jak se chovat na horách a v přírodě

10. 8. 2020

Díky běhání jsem v přírodě a v horách velmi často. Téměř každý víkend dělám delší běžecký výlet po Krkonoších, Jizerských horách nebo v oblasti Českého ráje. Mám rád přírodu, kopce a trailové běhání.

Při těchto delších bězích se rozhlížím kolem sebe. Obdivuji krásy přírody, ale také sleduji, kde se co nového postavilo, jak fungují služby pro turisty, jak se turisté chovají k přírodě i k sobě navzájem. A k tomu mám pár řádek.

Letošní léto je velmi specifické díky pandemii Covid19. Řada lidí zrušilo své dovolené v cizině a cestují po nejkrásnějších místech v tuzemsku. Ty nejznámější místa jsou plná turistů. K tomu žádné hodnocení nemám. Je na každém z nás, kam vyjede a je jen na něm, zda jede na místo, kde je plno a musí se čekat dlouhé fronty nebo jede někam, kde nikdo není.

Nemám nic proti lanovkám, které vozí turisty na vrcholky. Díky nim se tam tak dostanou i ti, kterým fyzická zdatnost chybí nebo jim ve výkonu brání zdravotní potíže a omezení. Je skvělé, že nám to technologie umožní.

Co mi vadí

Vadí mi, jak se turisté chovají.

  • Jak nemají respekt přírodě a k ostatním okolo sebe.
  • Jak nerespektují různá nařízení o chování v národním parku nebo chráněné oblasti.
  • Jak za sebou šíří nepořádek.

U těchto turistů nechápu jejich motivaci. Proč se tedy do hor nebo přírody vydávají? Jde jen o to, říci: byl jsem tam? Jde o selfie na sociální sítě? Jsou to lidé, kteří přírodu jen …, já říkám, zkonzumují. V podstatě je nezajímá co, proč, jak, ale jen odškrtnuto, co tam máte dál?

Vím, že těchto „turistů“ je výrazná menšina. Tedy v to doufám. Nechci moralizovat, ale rád bych, aby zde krásná příroda zůstala i pro další generace.

Svět je plný různých rádců, poradců a lidí, co mají „názor“ na vše. Jsem si toho vědom. Díky tomu, že se v přírodě a po horách velmi často pohybuji, o tuto oblast a problematiku se velmi zajímám, si dovolím pár rad udělit. Jsou určeny tyto“turisty“, asi je slyšet nechtějí, proto 5 nevyžádaných rad.

Níže uvedené info ale není jen pro ty neposlušné turisty, věřím, že těchto 5 rad o tom, jak se pohybovat v přírodě a na horách, přinese užitečné info i pro ostatní.

Jizerské hory – Polední kameny

1. Dodržujte pravidla

 Zde určitě neplatí známé: Pravidla jsou od toho, aby se porušovala. na to rychle zapomeňte.

Ty různé řetězy, plůtky, ohrazení, většinou doplněné cedulkou, tam nejsou jen tak z plezíru. Říkají jasně: Tam dál už nechoď. Bohužel, mnoho turistů toto nerespektuje. A většinou ti samí se pak rozčilují, že jsou na Sněžce nevzhledné plůtky nebo dokonce, že je strážce parku pokutuje.

Pravidla chování v národním parku jsou obecně dána zákonem o ochraně přírody a přesněji vymezena v návštěvních řádech jednotlivých parků (odkazy na řády najdete níže).

Pěší turista smí vstupovat mimo značené turistické trasy i do chráněných území. Toto se netýká I. zón národních parků, kde možný pohyb pouze po vyhrazených trasách.

V I. zóně národních parků (NP) a národních přírodních rezervací (NPR) se turista smí pohybovat pouze po vyznačených turistických trasách, mimo ně je vstup zakázán!

To platí i pro cyklisty. Nejde jezdit všude. Naposledy se mediálně řešil případ z Českého ráje ( podrobnosti zde > ). Já potkal cyklisty na stezkách v Krkonoších, kde rozhodně neměli co dělat. Ta cedule, na které je přeškrtnutý cyklista znamená, že se tam na kole nesmí. Proč tomuto jednoduchém sdělení nechce pár jedinců rozumět, nevím?

V České republice máme 4 národní parky. Krkonoše, Šumavu, Podyjí a Česko Švýcarsko. Zde jsou odkazy na jejich návštěvní řády:

Návštěvní řád – Národní park Krkonoše

Návštěvní řád – Národní park Šumava

Návštěvní řád – Národní park České Švýcarsko

Návštěvní řád – Národní park Podyjí

 Těm, co mají před cestou do některého národního parku pochybnosti, jak se správně chovat, dávají návštěvní řády jasnou odpověď, kam se může chodit, kde se pohybovat pěšky, na kole a na lyžích, a kde se může a nemůže bivakovat a podobně.

 

2. Mějte vždy odpovídací vybavení

 

Co sebou? Někdy zapeklitá otázka. Zejména na horách je důležité na výlet připravit a vybavit. Dobře si trasu naplánovat a podívat se na předpověď počasí.

Hory nebo les, to není většinou asfaltka a horský chodník neznamená, že je tam položená zámková dlažba. Přesto často potkávám na horské kamenité stezce lidi v páskových sandálech, pantoflích a žabkách. Stále si pak jen vyndávají kamínky bot. A nechci ani pomyslet na nějaké zranění, ukopnutý prst na noze, podvrknutý kotník a podobně, které nevhodná obuv může zapříčinit.

Dobré boty jsou základ pro pohyb po horách a v přírodě. Dále je to oblečení odpovídající aktuálnímu počasí a počasí dle předpovědi na dobu vašeho výletu.

Vhodné je sebou mít láhev s vodou a menší svačinu, i když máte naplánován, například oběd, na některé horské chatě nebo někde v kiosku. Vhodné je mít sebou nabitý mobilní telefon. Malá lékárnička s obvazem a náplastí také není špatný nápad.

 

 

 

Vybrat běžecké boty na trail 

top4running.cz

3. Nepřeceňujte své schopnosti

Výlet si vždy naplánujete s ohledem na své fyzické schopnosti. To samozřejmě platí pro turisty i cyklisty. Pohyb v kopcovitém terénu hor je velmi náročný, to je asi jasné každému. Opravdu?

To, co jdete ve městě po rovině hodinu, trvá v kopcích až 2-4 hodiny. Záleží na převýšení, povrchu stezky a aktuálním počasí.

Pohyb v přírodě a na horách, klade jiné nároky svaly vašeho těla. Výstupy a sestupy jsou prudší. Horská stezka klade velký důraz na vaši pozornost, na svaly nohou v okolí kolen a kotníků. Proto si vždy před cestou zjistěte o vašem místě výletu, co nejvíce informací.

Základem určitě jsou aplikace jako jsou Mapy.cz a různé aplikace o počasí. Pro bezpečnost a v případě zranění je vhodné mít nainstalovanou také aplikaci Záchranka.

O více o aplikaci Záchranka a důležitých telefonních čísel v nouzi najdete v článku: Důležitá telefonní čísla a aplikace pro bezpečí při sportu v přírodě

Svou aplikaci má i horská služba ČR. Ta navíc není závislá na dostupnosti datového signálu, ale pracuje s lokalizací pomocí GPS. Aplikace dokáže rovněž odeslat Horské službě nouzovou SMS zprávu s přesnou polohou uživatele telefonu. Mobilní „Horská služba“ pomůže také vyhledat lyžařská střediska, poskytne základní aktuální informace o sněhových podmínkách, lavinovém nebezpečí a počasí na daném místě. Podle aktuální polohy uživatele umí také najít nejbližší stanici Horské služby a zobrazit její telefonní číslo a dobu provozu.

Součástí aplikace jsou čtyři informační oblasti:

  • desatero Horské služby,
  • návod, jak poskytnout první pomoc,
  • pravidla jízdy na sjezdovkách,
  • instrukce, jak předcházet nebezpečí v lavinových oblastech.

zdroj: horskasluzba.cz

4. Mějte respekt k okolí

Co si sebou přinesete, to si také odneste. Neodhazujte odpadky. Všechny obaly si dávejte po konzumaci jídla a pití zpět do batohu a doma je roztřiďte a vyhoďte do příslušných kontejnerů.

Dbejte na to, aby místa, která navštívíte, zůstala po vašem odchodu ve stejném stavu jako před vaším příchodem.

Parkujte pouze na vyhrazených parkovištích.

Turisté, na stezce se nepohybujete sami. Vždy může jít někdo proti vám nebo někdo rychlejší vás bude chtít předejít. Proto není ideální, když parta nebo rodina jsou vedle sebe a zaberou celou šíři chodníku.

Pro výlety do přírody a do hor s malými dětmi je vhodnější je nosit ( v šátku, ve speciálním nosiči ) než se snažit překodrcat a přenést kočárek přes kamenitý horský chodník. Ušetříte tak námahu sobě a ostatním zpřístupníte prostor na stezce.

V zimě neničte udělané lyžařské stopy.

Cyklisté by zase měli jezdit tak, aby dokázali zastavit na viditelnou vzdálenost. Všude můžete někoho nebo něco potkat.

Zkrátka nejste tam sami. Mějte respekt ke svému okolí a k ostatním, kteří si užívají krásu přírody jako vy. Chce to jen trochu ohleduplnosti. Vejdeme se tam všichni.

Kompletní turistické vybavení

Decathlon.cz

5. Bezpečnost na prvním místě

Do této rady, je možné nakopírovat vše z předcházejících čtyř. Neohrožujte sebe a ani své okolí. K tomu zde přidám Desatero horské služby a Desatero pro pohyb cyklistů na horách. Jde jasná základní pravidla, která by jste měli dodržovat nejen na horách, ale i jinde v přírodě.

Desatero zásad bezpečného chování při pohybu v horském terénu

1. Vždy pečlivě naplánovat trasu túry a vybavení na ni (nezapomenut na léky). Túru plánovat podle fyzické a psychické kondice nejslabšího ze skupiny.

2. S předstihem získat co nejvíce informací o prognóze počasí, sněhové a lavinové situace.

3. Před odchodem na túru předat informace o trase a předpokládané době návratu. Tempo na túře zvolit podle nejslabšího ze skupiny.

4. Správně používat mapu, znát druhy značení turistických cest specifické pro jednotlivá pohoří.

5. Znát typy výstražných tabulí a jejich význam.

6. Nepohybovat se mimo značené cesty.

7. Mít s sebou lékárničku a v případě potřeby umět poskytnout první pomoc.

8. Znát kontakty na Horskou službu, nebo na Zdravotní záchrannou službu.
Mít vždy nabitý a zapnutý mobilní telefon.

9. Znát zásady chování pro případ zbloudění, pádu laviny, nebo zřícení v exponovaném terénu.

10. Nikdy nepodceňovat hory a nevystavovat nezodpovědným chováním do nebezpečí sebe ani ostatní.

zdroj: www.horskasluzba.cz/cz/aktualni-informace/informace-a-pravidla/desatero-horske-sluzby

Deset pravidel pro pohyb cyklisty na horách

1. Naplánuj si trasu

Trasu zvol podle svých schopností, nebo podle nejslabšího ve skupině.

2. Informuj se

Počasí na horách se rychle mění, zjisti, jak bude a podle toho zvol trasu a vybavení.

3. Informuj

Před odjezdem předej informace o zamýšlené trase a předpokládanou dobu návratu

4. Jezdi pouze po povolených cestách

Jestliže je cesta legálně označena jako zakázaná, nepoužívej ji. Nepohybuj se mimo značené cyklostezky.

5. Znej značení cest

6. Ovládej své kolo

Jezdi tak, abys dokázal zastavit na viditelnou vzdálenost. Všude můžeš někoho nebo něco potkat. Nepřeceňuj svou technickou a fyzickou zdatnost.

7. Dávej přednost ostatním

Upozorni ostatní, že kolem nich projíždíš. Při míjení dostatečně zpomal a je-li to z hlediska bezpečnosti nezbytné, zastav.

8. Jednej s rozmyslem

Používej přilbu. Předvídej nebezpečné situace. Znej kontakty na Horskou službu, nebo na Zdravotní záchrannou službu. Měj vždy nabitý a zapnutý mobilní telefon.

9. Poskytni pomoc

Měj s sebou lékárničku a v případě potřeby poskytni první pomoc.

10. Buď ohleduplný k přírodě, lidem a majetku

zdroj: www.horskasluzba.cz/cz/aktualni-informace/informace-a-pravidla/deset-pravidel-pro-pohyb-cyklisty-na-horach

Český ráj, v Příhrazských skalách

Regulace?

Turistů je letos na těch nejexponovanější místech opravdu plno, kapacita některých míst je na hraně únosnosti. Je nutné ji nějak regulovat?

Já si v tomto názor postupně vytvářím. Letošní extrémní návštěvnost je dána aktuální situací a omezeními při cestování kvůli koronaviru a jde jen o sezonní výkyv.

Zrušit lanovky na Sněžku, na Praděd a jiné kopce? Za mne ne. Lanovky umožní navštívit tyto místa lidem, kteří mají například nějaký zdravotní hendicap a zrušením by jsme jim to znemožnili.

Možná by pomohlo zavést vstupné do Národních parků, které by se následně využilo pro jejich další rozvoj a údžbu. Nemusí jít o nějaké obrvoské sumy, postačí nějaký menší poplatek. Například do polské části Krknošského parku se platí vstupné, jde o 8 zlotých za denní vstup ( na koruny je to necelých padesát korun ), děti a senioři mají poloviční. Což jsou částky, které lze z rodinných rozpočtů unést. Každý si pak uvědomí, že je na území, kde se musí chovat podle určitých pravidel.

 


 

Chovejte se k přírodě, horám, ke svému okolí, k sobě i k ostatním přátelsky, ohleduplně a s respektem. Važme si toho, co nám příroda přináší a užívejme si její krásy. Není možné jen vše „zkonzumovat“.

Příroda si zaslouží naši ochranu.

Sledujte mě:

Kdo to tady vše píše:

Michal Kudrna, běhám po stezkách, nejčastěji v Českém ráji a v Krkonoších. Píšu, občas něco vyfotím nebo sestříhám.  Osobní motto: Více poznat, více zažít.

Něco pro inspiraci & motivaci:

app. Strava | Moje vybavení | Moje závody | Moje knihy | Měsíční Zúčtování |

Díky, že to zde čtete.

Přečtěte si také