Ohlédnutí za zimou a zhodnocení

Ohlédnutí za zimou a zhodnocení

Čtvrtletní hodnocení I.2018 První čtvrtletí skončilo, začíná jaro, je třeba se ohlédnout za zimou a zhodnotit. Zhodnocení by se dalo shrnout do věty: Něco se podařilo, něco ne, ale převládá spokojenost. Při souhrnu za rok 2017 jsem si dal za cíl v roce 2018 uběhnout...